Fields marked with an * are required

Mental coaching is ondertussen meer en meer ingeburgerd in de sportwereld, dus ook in onze club willen we hierop inzetten. Daarom doen we beroep op een team van sportpsychologen onder leiding van Eva Maenhout & Kris Perquy, om de gymnasten nog specifieker te begeleiden in het ontwikkelen van hun talenten en om hen mentaal sterker te maken. Niet alleen in moeilijke momenten, maar ook wanneer het goed gaat.

In de loop van februari starten de sportpsychologen een mentale screening op van de gymnasten. Dit gebeurt aan de hand van een aantal mentale vragenlijsten, die de gymnasten individueel, tijdens een trainingsmoment kunnen invullen. De vragenlijsten peilen naar hun persoonlijkheid, stresshantering en motivatie. Op basis daarvan wordt een mentaal profiel opgemaakt, dat weergeeft waar mentale sterktes en werkpunten zich situeren.

Op 20 februari organiseren we een infoavond voor de ouders, waarin jullie kunnen kennismaken met de sportpsychologen. Ze zullen toelichting geven over mentale begeleiding in (top)sport en een aantal concrete tips bieden om aan de slag te gaan met het mentale profiel van uw kind.

Gelieve voor 10 februari in te schrijven.